Lolz. Två personer som registrerat sig på ”Den siste humoristen”, mitt humorprojekt jag lekte lite med förut. Undrar hur snabbt de inser att sidan är nedlagd.

Skriv ett par väl valda ord vettja!