Nyckelord

house

Besöker
 1. Utslag i ansiktet på kinder och näsben (”fjärilsutslag”)
 2. Diskoid lupus (ett ofta lokalt och avgränsat utslag)
 3. Nytillkommen överkänslighet för solsken
 4. Oförklarliga småsår i mun och nässlemhinna
 5. Ledsmärtor och inflammationer
 6. Inflammation i lungsäck eller hjärtsäck
 7. Njursjukdomar
 8. Symptom från nervsystemet
 9. För lågt antal celler i blodet (röda eller vita blodkroppar eller blodplättar)
 10. Påvisande av vissa reumatiska faktorer i blodet, vilka utgörs av antikroppar mot kroppens egna celler (anti-DNA, Sm-antigen eller anti-fosfolipid)
 11. Påvisande av antinukleära antikroppar (ANA)

Då är det Lupus!