Sen om det är jag själv eller historien jag berättar som är skämtet, det låter jag vara osagt.

6 kommentarer

Skriv ett par väl valda ord vettja!