Två av mina kollegor bråkar om vem som inkräktar på den andres jobb-space.

Kollega 1: Nu tar du på min sladd!
Kollega 2: Din sladd? Det där är min sladd!
Jag: Alltså, det där låter som världens sämsta gruppsex.

Skriv ett par väl valda ord vettja!