• Gustav

    Bussen stannar ju alltid vid stolpen! Det är ju typ lag på det!

  • Olle

    Den som väntat längst bör ju få gå på först. Alternativt barn/pensionärer. Där gjorde du allt en tabbe!

    • Så trots att jag står en halvmeter från bussdörrarna så ska jag gå och ställa mig sist i "kön"? Och resterande människor ska gå på sorterat på väntetid, oavsett hur nära bussen de stått? 🙂

  • Olle

    Ja? Den som stått längst tid har ju Självklart företräde. Förstår att den här kvinnan säkert var otrevlig men den som stått längst bör som sagt få gå på först. När man kommer sist till busshållplatsen får man ställa sig längst bort från början eller snällt vänta in att alla andra gått ombord på bussen. Om det skulle vara så att andra tränger sig får det väl vara så…