• Jag vill slå på Josh Hommes pung när jag försöker klara 3's and 7's på Hard (på Guitar Hero, inte Rock Band).