• Joel

    Du verkar ha komplex för din brist på manlighet.