• Rob

    Har inget med säkerheten på traderas smtp-servrar att göra, du som jobbar med IT har väl koll på sånt! http://en.m.wikipedia.org/wiki/Email_spoofing

    • Så det går alltså att fullständigt spoofa en avsändaradress? Man lär sig nåt nytt varje dag.

      Och jag jobbar med Ciscoswitchar, routing, osv – inte e-post. 🙂

  • SAM

    Jag vart mest intresserad av att veta i vilken legitim sammanhang som avkräver spoofing…