• Ingen fara, det enda som händer är att det får kortare bäst-före-datum (vilket ändå är satt väldigt kort) så om det inte börjar lukta väldigt syrligt så har det inte härsknat. Så vet du. No lupus.

  • Phew! 😀

  • 20

    eh. eeew?