• Mnja. Med bestickens hjälp har du beskrivit en ungkarls matvanor! 😀

  • Skallund

    Haha. Skriva inlägg om bestick är ju hårt!

  • Linda

    hahaha, helt underbart!