• Herre min je!

    Vad tycker Salahuddin om detta??

    • Han approvar inte. 😀 När jag sätter igång den så går han och gömmer sig.