• Du dog inte?
    Annars, RIP DANIEL!

  • Malin

    Alltså. Din hypokondri får min hypokondri att se ut som en walk in the park, haha. That’s why I like your blog! 😀