• Martina

    Påminner om bloggen 27bslash6.com. (Där! Jag gjorde det! Bussa Mårran på mig!)

    Fast han försökte betala banken med spindelteckningar. Varför kan du inte göra sånt? 🙁