• Yes!

  • Så skall det se ut!

    Annars kan man ju alltid göra en höna av en fjäder:

    Jag tappade gaffeln på golvet när jag satt och åt. Men jag vågade inte böja mig ner och ta upp den av rädsla för att den skulle kunna ha råkat landa rakt på min fot med spetsarna djupt inborrade flera centimeter, som jag kanske inte märkte för tillfället eftersom den eventuella smärtan bedövats av chocken, så att jag inte kände någonting alls.

    Men sen tog jag mig mod till att se efter var den hade hamnat och då visade det sig att jag hade klarat mig med nöd och näppe. Men det var på håret och jag var säkert så här (ca 3mm) nära döden!