• Mmmm…. mustasch…

  • Patrick

    Få av dina läsare är ju medvetna om att det där faktiskt inte är helt olikt din naturliga snorbroms!

  • Hemlig Agentsson

    Kyoto säger Nej.