• Drick lite och ragga på b-rudar så fåru nog kvitt på din stackars violpung.