• Gustav

    Jag tycker det roligt att söka på Google Images på "Daneil Werner".

    Min fråga är: Är det din pseudonym, typ som Batman?

  • @Gustav
    Ssssch! :O