• Tss, det var väl inte så farligt? 😛

  • I have disgraced my family. -__-

  • NoOOoOoOOoooOoOo!!!

    Skrek du inombords 😀

  • …and now you must die!

  • I am prepared… sensei. :'(