• Hörru! Jag har ju också sett dig i bara t-shirt och kallingar idag.. 😉 Hahaha!

  • OH NO! Säg inget till Aftonbladet, snälla! De är mig på spåren…

  • Isa

    Jag visste det!