• Vad är det med alla dessa datorer som ska gå sönder precis efter att garantin gå ut?