• ”Nu” kan också betyda att de började för länge sedan och det fortfarande pågår. T.ex: ”Nu är jag i trettio-årsåldern”