• Yes!

  • Vart kan man köpa skivan?

  • Haha, den beslutsamma/irriterade minen i slutet är så bäst! <3

  • Isa

    Fuck that's good!

  • jimmy

    brilliant. just brilliant!