• Patrick

    Att stå ute i kylan i en t-shirt för att brandlarmet har gått – En klassisk Werner.